ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Prefecture


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
(3) Παραχώρηση κατά χρήση, για είκοσι (20) χρόνια στο ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε, κοινόχρηστης έκτασης τριακοσίων (300) στρεμμάτων, η οποία αποτελεί τμήμα του αριθμ. 1953 κοινοχρήστου τεμαχίου της οριστικής διανομής έτους 1939 του αγροκτήματος Ποντοκερασιάς Ν. Κιλκίς[...]" 1997/69_5-12-1997 1997
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις. 1996/2443 1996
Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 1997/2539 1997
Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας. 1999/2732 1999
Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις. 2003/3175 2003
Οργάνωση του συστήματος επίσημης μετάφρασης, σύσταση Μεταφραστικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εξωτερικών, ορκωτοί μεταφραστές και άλλες διατάξεις. 2008/3712 2008
Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2014. 2016/4436 2016
Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2015. 2017/4502 2017
Σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης - αποχέτευσης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ του Νομού ΚΙΛΚΙΣ». 1994/292 1994
Εδαφική περιφέρεια, έδρα και ονομασία των συνδέσμων «συμβουλίων περιοχής» του Νομού Κιλκίς, άρθρο 48 Ν. 2218/94 (Α 90). 1995/174 1995
Σύσταση και κατάργηση οργανικών θέσεων των κλάδων Εκπ/ κών Αγγλικής Γλώσσας, Φυσικής Αγωγής και Μουσικής Πρωτ/θμιας Εκπ/σης και κατανομή των θέσεων αυτών σε Δημοτικά Σχολεία. 1995/313 1995
Οργανισμός του Επιμελητηρίου Κιλκίς. 1999/14 1999
Ενιαία υπαγωγή του Δήμου Πικρολίμνης του Ν. Κιλκίς στη δικαιοδοσία του Ειρηνοδικείου και Πρωτοδικείου Κιλκίς. 2001/106 2001
Ίδρυση Ενορίας, του Ιερού Ναού Αγίων Βασιλείου του Μεγάλου, Νικολάου Μύρων της Λυκίας και Αρτεμίου της Ιεράς Μητροπόλεως Πολυανής και Κιλκισίου στο ανατολικό τμήμα της πόλεως του Κιλκίς του Δήμου Κιλκίς του Νομού Κιλκίς. 2002/42 2002
Σύσταση Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 2002/72 2002
Καθιέρωση συστήματος μεταθέσεων των υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας με αντικειμενικά κριτήρια. 2003/226 2003
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίου Θεράποντος, του Δήμου Κιλκίς, του Νομού Κιλκίς, της Ιεράς Μητροπόλεως Πολυανής και Κιλκισίου. 2009/42 2009
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 282/1997 «Σύσταση και αναδιάρθρωση περιφερειακών κτηνιατρικών υπηρεσιών Υπουργείου Γεωργίας» (ΦΕΚ 204 Α΄). 2011/1 2011