ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Prefecture


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Έγκριση παραχώρησης κατά χρήση και χωρίς αντάλλαγμα, στο Δήμο Κομοτηνής, δημόσιας δασικής έκτασης 116.712 τ.μ. στην περιοχή Στυλαρίου της Κοινότητας Γρατινής του Ν. Ροδόπης, για δημιουργία χώρου λειτουργίας Υγειονομικής Ταφής οικιακών απορριμάτων. 1998/24_29-5-1998 1998
Ανακήρυξη ως Προσκυνηματικού, λειτουργίας και διαχειρίσεως του Ιερού Ναού Αγίου Ευγενίου Ρωμανίας της Ιεράς Μητροπόλεως Μαρωνείας και Κομοτηνής. Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2014/260.2014 2014
Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 1997/2539 1997
Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας. 1999/2732 1999
Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις. 2003/3147 2003
Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις. 2003/3175 2003
Οργάνωση του συστήματος επίσημης μετάφρασης, σύσταση Μεταφραστικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εξωτερικών, ορκωτοί μεταφραστές και άλλες διατάξεις. 2008/3712 2008
Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2014. 2016/4436 2016
Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2015. 2017/4502 2017
Εδαφική περιφέρεια, έδρα και ονομασία των συνδέσμων «συμβουλίων περιοχής» του Νομού Ροδόπης άρθρου 48 του Ν. 2218/94 (90Α·). 1995/172 1995
Σύσταση και κατάργηση οργανικών θέσεων των κλάδων Εκπ/ κών Αγγλικής Γλώσσας, Φυσικής Αγωγής και Μουσικής Πρωτ/θμιας Εκπ/σης και κατανομή των θέσεων αυτών σε Δημοτικά Σχολεία. 1995/313 1995
Ίδρυση Λιμενικού Σταθμού στο Φανάρι Ροδόπης και καθορισμός της τοπικής και καθ ύλην αρμοδιότητάς του. 1997/142 1997
Αποχαρακτηρισμός έκτασης Τουριστικού Δημοσίου Κτήματος (ΤΔΚ) στην περιοχή Φαναρίου Ροδόπης. 1999/65 1999
Σύσταση Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 2002/71 2002
Καθιέρωση συστήματος μεταθέσεων των υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας με αντικειμενικά κριτήρια. 2003/226 2003
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανώντου Δήμου Αιγείρου Νομού Ροδόπης. 2006/146 2006
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών των Δήμων Επιδαύρου Νομού Αργολίδας και Ξηροβουνίου Νομού Άρτας, της Κοινότητας Κέχρου Νομού Ροδόπης, καθώς και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δι­καίου των Δήμων Ναυπλίου Νομού Αργολίδας, Δάφνης Νομού Αττικής και[...]" 2008/103 2008
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών του Δήμου Μακεδνών Ν. Καστοριάς, της Κοινότητας Αμαξάδων Ν. Ροδόπης και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των Δήμων Τυμπακίου Ν. Ηρακλείου, Λαππαίων Ν. Ρεθύμνης και Οινοφύτων Ν. Βοιωτίας 2008/189 2008
Ίδρυση Γυναικείας Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Εισοδίων της Θεοτόκου, της Ιεράς Μητροπόλεως Μαρωνείας και Κομοτηνής, στην περιοχή «Πανδρόσου», της Δημοτικής Ενότητας Κομοτηνής, του Δήμου Κομοτηνής, του Νομού Ροδόπης. 2011/47 2011
Μετονομασία του οικισμού Εβρινός σε Έβρενος. 2013/58 2013
Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών. 2017/142 2017