ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Prefecture


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2014. 2016/4436 2016
Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2015. 2017/4502 2017
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Β.Δ. από 23.3./8.4.1953 «περί κανονισμού της δια κυκλικών δικτύων (γρι-γρί) αλιείας» (Α 81) και του Π.Δ. 189/1978 «περί κανονισμού αλιείας εις τους Κόλπους Θεσσαλονίκης και θερμαϊκόν» (Α 41)». 1993/25 1993
Συγχώνευση Λιμενικών Ταμείων σε επίπεδο Νομού. 1993/390 1993
Εδαφική Περιφέρεια, έδρα και ονομασία των συνδέσμων «συμβουλίων περιοχής» του Νομού Αργολίδας, άρθρου 48 του Ν. 2218/1994 (90 Α). 1995/144 1995
Μεταφορά και μετονομασία Κρατικών Παιδικών Σταθμών. 1995/182 1995
Αντικατάσταση του άρθρου 1 του Β.Δ. 539/1971 «περί αναγνωρίσεως ονομασιών προελεύσεως οίνων» (Α 159)». 1995/21 1995
Σύσταση Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. 2002/64 2002
Καθιέρωση συστήματος μεταθέσεων των υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας με αντικειμενικά κριτήρια. 2003/226 2003
Κατάργηση Λιμενικού Σταθμού Ερμιόνης. Ίδρυση Υπολιμεναρχείου Ερμιόνης και καθορισμός των ορίων τοπικής αρμοδιότητας αυτού και του Υπολιμεναρχείου Πόρτο Χελίου. 2003/74 2003
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Σταθαίικων του Δήμου Κουτσοποδίου του Ν. Αργολίδος, της Ιεράς Μητροπόλεως Αργολίδος. 2005/198 2005
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών των Δήμων Επιδαύρου Νομού Αργολίδας και Ξηροβουνίου Νομού Άρτας, της Κοινότητας Κέχρου Νομού Ροδόπης, καθώς και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δι­καίου των Δήμων Ναυπλίου Νομού Αργολίδας, Δάφνης Νομού Αττικής και[...]" 2008/103 2008
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών Δήμων και Δημοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου 2008/187 2008
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών των Δήμων Θρακομακεδόνων Νομού Αττικής, Τροπαίων Νομού Αρκαδίας, Κροκεών Νομού Λακωνίας και Μουσούρων Νομού Χανίων, καθώς και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των Δήμων Μουσούρων Νομού Χανίων και Ναυπλίου Ν[...]" 2008/188 2008
α) Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών των Δήμων Αράχωβας Νομού Βοιωτίας, Σμύνους Νομού Λακωνίας, Νότιας Ρόδου Νομού Δωδεκανήσου και Αγιάσου Νομού Λέσβου, της Κοινότητας Πέρδικας Νομού Θεσπρωτίας, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των Δήμων Να[...]" 2009/88 2009
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών του Δήμου Κορώνειας Νομού Βοιωτίας και του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Ναυπλίου. 2010/45 2010