ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Prefecture


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Παραχώρηση κατά χρήση για 25 έτη, στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας, δημόσιας δασικής έκτασης 347.788,41 τ.μ. στη θέση «Μονοδένδρι» του Δήμου Στράτου Ν. Αιτωλοακαρνανίας, για δημιουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.). 2004/15_28-6-2004 2004
Ειδική Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων, των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων ακινήτων για την κατασκευή του έργου «ΟΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΤΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΥΤΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΒΟΡΡΑ-[...]" 2014/9_27-3-2014 2014
Ρυθμίσεις θεμάτων εθνικών κληροδοτημάτων, δημοσίων και ανταλλαξίμων κτημάτων και άλλες διατάξεις. 1996/2386 1996
Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις. 2004/3232 2004
Ρυθμίσεις για την προώθηση της απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και άλλες διατάξεις. 2005/3385 2005
Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2009/3794 2009
Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2009 2011/3930 2011
Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2014. 2016/4436 2016
Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2015. 2017/4502 2017
Μεταφορά και μετατροπή Κρατικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Σύσταση θέσεως σε Κρατικό Παιδικό Σταθμό και άλλες διατάξεις. 1992/182 1992
Σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ». 1993/175 1993
Τροποποίηση του Π.Δ. 349/92 (ΦΕΚ 171 τ.Α) του Π.Δ. 64/93 (ΦΕΚ 28 τ.Α) και σύσταση οργανικών θέσεων των κλάδων Εκπαιδευτικών Αγγλικής γλώσσας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικών Μουσικής Πρ[...]" 1993/323 1993
Συγχώνευση Λιμενικών Ταμείων σε επίπεδο Νομού. 1993/390 1993
Ένωση των Κοινοτήτων Παλαίρου και Πογωνιάς της Επαρχίας Βονίτσης και Ξηρομέρου του Νομού Αιτωλίας και Ακαρνανίας σε δήμο. 1994/127 1994
Ανάκληση του Π.Δ. 273/4.4.79 (ΦΕΚ 78/Α/79) Προεδρικού Διατάγματος περί παραχωρήσεως της εκμεταλλεύσεως της Ιαματικής Πηγής Στάχτης Πόριαρη στην Κοινότητα Στρανώμης Ναυπακτίας και παραχώρηση της εν λόγω πηγής στο Δήμο Πυλλήνης Ναυπακτίας. 1994/167 1994
Ένωση του Δήμου Θέρμου με την Κοινότητα Χρυσοβίτσας της Επαρχίας Τριχωνίδος του Νομού Αιτωλίας και Ακαρνανίας σε Δήμο. 1994/264 1994
Εδαφική περιφέρεια, έδρα και ονομασία των συνδέσμων συμβουλίων περιοχής του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, άρθρου 48 ν. 2218/1994 (Α 90). 1995/154 1995
Μεταφορά Κρατικών Παιδικών Σταθμών. 1996/182 1996
Τροποποίηση του Π. Δ/τος 501 /89 «Οργανισμός του Ταμείου Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.)». 1996/195 1996
Μεταφορά Κρατικού Βρεφονηπιακού Σταθμού. 1996/289 1996
Συνένωση κοινοτήτων Αμπελακιωτίσσης, Άνω Χώρας, Γρηγορίου, Ελατόβρυσης, Κάτω Χώρας, Κρυονερίων της Επαρχίας Ναυπακτίας του Νομού Αιτωλοακαρνανίας. 1996/333 1996
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 393/1983 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για τη μελέτη και κατασκευή οδικών σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων (ΦΕΚ Α’ 145)», όπως αυτό ισχύει. 1997/209 1997
Μετονομασία κοινότητας Θυρίου της Επαρχίας Βονίτσης και Ξηρομέρου του Νομού Αιτωλ/νίας σε κοινότητα Θυρρείου. 1997/246 1997
Ίδρυση Περιφερειακού Τμήματος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας. 1997/5 1997
Σύσταση Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. 2002/69 2002
Καθιέρωση συστήματος μεταθέσεων των υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας με αντικειμενικά κριτήρια. 2003/226 2003
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίου Σπυρίδωνος της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου στο συνοικισμό Γήπεδο του Δήμου Ναυπάκτου Νομού Αιτωλοακαρνανίας. 2003/304 2003
Μετονομασία του Δήμου Κεκροπίας Ν. Αιτωλοακαρνανίας. 2004/230 2004
Οργανισμός του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας. 2005/35 2005
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών: α) του Δήμου Αντιρρίου Νομού Αιτωλοακαρνανίας, και β) του Συμβουλευτικού Κέντρου Προληπτικής Ιατρικής του Δήμου Χαλανδρίου Νομού Αττικής. 2006/207 2006
Ίδρυση της Γυναικείας Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Παραβόλας Τριχωνίδος στην περιοχή Λακούλες, του Δημοτικού Διαμερίσματος Παραβόλας, του Δήμου Παραβόλας, του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας. 2007/193 2007
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού του εν Αγίοις Πατρός ημών Νεκταρίου του εν Αιγίνη, στην περιοχή «Σταθμός» Αιτωλικού, του Δημοτικού Διαμερίσματος Αιτωλικού, του Δήμου Αιτωλικού, του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας. 2007/194 2007
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος, στην περιοχή Λουτρά, του Δημοτικού Διαμερίσματος Σταμνάς, του Δήμου Αιτωλικού, του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας. 2008/134 2008
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίων Αναργύρων, στον οικισμό Θύαμο, του Τοπικού Διαμερίσματος Πατιοπούλου, του Δήμου Ινάχου, του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας. 2009/71 2009
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών του Δήμου Παραβόλας Νομού Αιτωλοακαρνανίας. 2010/48 2010
Ίδρυση Ενορίας Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής, της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, στον οικισμό Ρίζας, του Δημοτικού Διαμερίσματος Μακύνειας, του Δήμου Αντιρρίου, του Νομού Αιτωλοακαρνανίας. 2010/80 2010
Μετονομασία της Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου, της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας, η οποία ευρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Πλαγιάς, της Δημοτικής Ενότητας Παλαίρου, του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, σε Ενορία[...]" 2013/175 2013
Καθορισμός των βουλευτικών εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας για τις γενικές βουλευτικές εκλογές. 2013/4 2013
Ίδρυση Ενορίας Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας, στην κωμόπολη Νεοχωρίου, της Δημοτικής Κοινότητας Νεοχωρίου Μεσολογγίου, της Δημοτικής Ενότητας Οινιάδων, του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου του Νομού [...]" 2015/78 2015
Κατάργηση του Λιμενικού Ταμείου Αιτωλοακαρνανίας και μεταφορά των αρμοδιοτήτων του που αφορούν περιοχές του Δήμου Ναυπακτίας στο υφιστάμενο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου. 2018/45 2018