ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Prefecture


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 1997/2539 1997
Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας. 1999/2732 1999
Κατάργηση, Υποβιβασµός, Συγχώνευση και Διαΐρεση Δηµοτικών Σχολείων. 1991/238 1991
Ίδρυση Εθνικού Γυμναστηρίου. 1993/297 1993
Σύσταση και κατάργηση οργανικών θέσεων των κλάδων Εκπ/ κών Αγγλικής Γλώσσας, Φυσικής Αγωγής και Μουσικής Πρωτ/θμιας Εκπ/σης και κατανομή των θέσεων αυτών σε Δημοτικά Σχολεία. 1995/313 1995
Χαρακτηρισμός μαρτυρικών πόλεων και μαρτυρικών χωριών. 1998/399 1998
Σύσταση Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης στην Περιφέρεια Κρήτης. 2002/63 2002
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών του Δήμου Ρεθύμνης Νομού Ρεθύμνης. 2004/148 2004
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών: α) του Δήμου Ανωγείων Νομού Ρεθύμνης και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αυτού, β) του Δήμου Κουρητών Νομού Ρεθύμνης, γ) των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Νέας Αλικαρνασσού Νομού Ηρακλεί[...]" 2004/183 2004
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών του Δήμου Φοίνικα Νομού Ρεθύμνης. 2004/252 2004
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών του Δήμου Λαππαίων Νομού Ρεθύμνης. 2005/14 2005
Καθιέρωση της 22ας Αυγούστου ως δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας για το Δήμο Σιβρίτου και για το Δημοτικό Διαμέρισμα Κρύας Βρύσης του Δήμου Λάμπης Νομού Ρεθύμνης. 2007/212 2007
Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Κρήτης. 2008/112 2008
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών του Δήμου Μακεδνών Ν. Καστοριάς, της Κοινότητας Αμαξάδων Ν. Ροδόπης και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των Δήμων Τυμπακίου Ν. Ηρακλείου, Λαππαίων Ν. Ρεθύμνης και Οινοφύτων Ν. Βοιωτίας 2008/189 2008
Καθιέρωση της 9ης Μαΐου ως δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας για την Κοινότητα Ζωνιανών Νομού Ρεθύμνης. 2008/68 2008
α) Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών των Δήμων Αράχωβας Νομού Βοιωτίας, Σμύνους Νομού Λακωνίας, Νότιας Ρόδου Νομού Δωδεκανήσου και Αγιάσου Νομού Λέσβου, της Κοινότητας Πέρδικας Νομού Θεσπρωτίας, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των Δήμων Να[...]" 2009/88 2009
Μετονομασία της Τοπικής Κοινότητας Λαμπινής του Δήμου Αγίου Βασιλείου Νομού Ρεθύμνης σε Λαμπηνή 2013/177 2013