ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Prefecture


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 1997/2539 1997
Τροποποίηση του π.δ. 237/1986 (ΦΕΚ 110/Α΄) με το οποίο κωδικοποιήθηκε ο ν. 489/1976 «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» (ΦΕΚ 331/Α΄) και άλλες διατάξεις. 2007/3557 2007
Οργάνωση του συστήματος επίσημης μετάφρασης, σύσταση Μεταφραστικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εξωτερικών, ορκωτοί μεταφραστές και άλλες διατάξεις. 2008/3712 2008
Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2014. 2016/4436 2016
Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2015. 2017/4502 2017
(1) Τροποποΐηση του Π.Δ. 545/1985 «Κύρωση Οργανισµού Ανωτάτης Σχολής Πολέµουν (ΦΕΚ Α΄' 194). 1990/214 1990
Τροποποίηση του Π.Δ. 349/92 (ΦΕΚ 171 τ.Α) του Π.Δ. 64/93 (ΦΕΚ 28 τ.Α) και σύσταση οργανικών θέσεων των κλάδων Εκπαιδευτικών Αγγλικής γλώσσας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικών Μουσικής Πρ[...]" 1993/323 1993
Συγχώνευση Λιμενικών Ταμείων σε επίπεδο Νομού. 1993/390 1993
Προϋποθέσεις και διαδικασία αναγνώρισης ονομασιών προέλευσης ελαιολάδων. 1993/61 1993
Προσάρτηση του συνοικισμού Αραπόλακκας της κοινότητας Κυνηγού της Επαρχίας Πυλίας του Νομού Μεσσηνίας στην Κοινότητα Καλλιθέας του ίδιου Νομού. 1994/226 1994
Εδαφική Περιφέρεια, έδρα και ονομασία των συνδέσμων «συμβουλίων περιοχής» του Νομού Μεσσηνίας, άρθρου 48 του Ν. 2218/94 (ΦΕΚ 90/Α). 1995/300 1995
Σύσταση και κατάργηση οργανικών θέσεων των κλάδων Εκπ/ κών Αγγλικής Γλώσσας, Φυσικής Αγωγής και Μουσικής Πρωτ/θμιας Εκπ/σης και κατανομή των θέσεων αυτών σε Δημοτικά Σχολεία. 1995/313 1995
Ένωση των κοινοτήτων Εύας και Καλαμαρά της Επαρχίας Μεσσήνης του Νομού Μεσσηνίας. 1996/116 1996
Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου «Πανταζοπούλειος Λαϊκή Σχολή» του Δήμου Καλαμάτας του Νομού Μεσσηνίας. 1998/41 1998
Σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης - αποχέτευσης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ του Νομού Μεσσηνίας». 1998/42 1998
Μετονομασία του Δημοτικού Διαμερίσματος Μαυρομματίου Ιθώμης του Δήμου Ιθώμης του Ν. Μεσσηνίας σε Δημοτικό Διαμέρισμα Αρχαίας Μεσσήνης. 2002/128 2002
Σύσταση Δημοτικού Ιδρύματος με το όνομα «Μουσείο Χαρακτικής Τάκη Κατσουλίδη» στο Δήμο Μεσσήνης του Νομού Μεσσηνίας». 2002/46 2002
Σύσταση Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. 2002/64 2002
Καθιέρωση συστήματος μεταθέσεων των υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας με αντικειμενικά κριτήρια. 2003/226 2003
Μετονομασία της Κοινότητας Τριπύλας, του Νομού Μεσσηνίας σε Κοινότητα Τριπύλης. 2006/36 2006
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Συνοικισμό Παλόβης του Δήμου Πύλου, του Νομού Μεσσηνίας, της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας. 2007/191 2007
Οργανισμός του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας. 2009/113 2009
Ίδρυση Γυναικείας Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Προφήτου Ιωήλ, της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας, στην περιοχή Γιαννιτσάνικα ή Φαραί, του Δήμου Καλαμάτας, του Νομού Μεσσηνίας. 2010/22 2010
Καθιέρωση του, προ της 12ης Ιουλίου, Σαββάτου, εορτής της μνήμης της Παναγίας της Τριχερούσας ως ημέρας αργίας για το τοπικό διαμέρισμα Φοινικούντος Δήμου Μεθώνης Νομού Μεσσηνίας. 2010/62 2010
Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Δημοτικού Ιδρύματος του Δήμου Μεσσήνης του Νομού Μεσσηνίας, με την επωνυμία «Μουσείο Χαρακτικής Τάκη Κατσουλίδη». 2017/128 2017