ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Prefecture


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 1997/2539 1997
Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας. 1999/2732 1999
Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενείας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις 2001/2947 2001
Άδεια δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. 2003/3212 2003
Οργάνωση του συστήματος επίσημης μετάφρασης, σύσταση Μεταφραστικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εξωτερικών, ορκωτοί μεταφραστές και άλλες διατάξεις. 2008/3712 2008
Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2014. 2016/4436 2016
Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2015. 2017/4502 2017
Συγχώνευση Λιμενικών Ταμείων σε επίπεδο Νομού. 1993/390 1993
Αναγνώριση σε Δήμο της Κοινότητας Ν. Αγχιάλου του Νομού Μαγνησίας. 1994/224 1994
Τροποποίηση του Π.Δ. 349/92 (ΦΕΚ 171 τ.Α) του Π.Δ. 64/93 (ΦΕΚ 28 τ. Α) του Π.Δ. 323/93 (ΦΕΚ 139 τ. Α) και σύσταση οργανικών θέσεων των Κλάδων Εκπ/κών Φυσικής Αγωγής Πρωτ/θμιας Εκπ/σης και Εκπ/κών Μουσικής Πρωτ/θμιας Εκπ/σης και κατανομή των θέσεων αυ[...]" 1994/262 1994
Αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Αλονήσου της Επαρχίας Σκοπέλου του Νομού Μαγνησίας. 1994/429 1994
Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή της Εθνικής οδού Πάτρας Αθηνών - Θεσσαλονίκης - Ευζώνων (ΕΥΔΕ / ΠΑΘΕ). 1995/193 1995
Εδαφική περιφέρεια, έδρα και ονομασία των συνδέσμων «συμβουλίων περιοχής» του Νομού Μαγνησίας άρθρου 48 του Ν. 2218/1994 (90 Α). 1995/274 1995
Σύσταση και κατάργηση οργανικών θέσεων των κλάδων Εκπ/ κών Αγγλικής Γλώσσας, Φυσικής Αγωγής και Μουσικής Πρωτ/θμιας Εκπ/σης και κατανομή των θέσεων αυτών σε Δημοτικά Σχολεία. 1995/313 1995
(1 ) Σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης - αποχέτευσης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥτου ΝομούΜΑΓΝΗΣΙΑΣ». 1995/413 1995
Τροποποίηση διατάξεων του β.δ. 502/1971 «περί αναγνωρίσεως ονομασιών προέλευσης οίνων» (Α 150) και του β.δ. 539/1971 «περί αναγνωρίσεως ονομασιών προέλευσης οίνων» (Α 159). 1998/257 1998
Καθιέρωση διανομαρχιακών υπεραστικών επιβατικών γραμμών μεταξύ πόλεων με λεωφορεία των ΚΤΕΛ. 1998/34 1998
Χαρακτηρισμός μαρτυρικών πόλεων και μαρτυρικών χωριών. 1998/399 1998
Επέκταση της περιοχής αρμοδιότητας της Δημοτικής Επιχειρήσεως Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως δήμων και κοινοτήτων μείζονος περιοχής Βόλου του Νομού Μαγνησίας στην περιφέρεια του Δημοτικού Διαμερίσματος Σέσκλου του Δήμου Αισωνίας και του Δημοτικού Διαμερί[...]" 2001/351 2001
Σύσταση Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. 2002/60 2002
Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και λοιπές μετακινήσεις αστυνομικού προσωπικού. 2003/100 2003
Καθιέρωση συστήματος μεταθέσεων των υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας με αντικειμενικά κριτήρια. 2003/226 2003
Κατάργηση Λιμενικού Σταθμού Σκοπέλου. Ίδρυση Υπολιμεναρχείου Σκοπέλου και καθορισμός των ορίων τοπικής αρμοδιότητας αυτού. Επανακαθορισμός των ορίων της τοπικής αρμοδιότητας του Υπολιμεναρχείου Σκιάθου. 2003/75 2003
΄Ιδρυση Λιμενικού Σταθμού στον Άγιο Ιωάννη Μουρεσίου Μαγνησίας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και κατάταξή του σε κατηγορία σε σχέση με τα κριτήρια μεταθέσεων. 2004/238 2004
‘Ίδρυση της Γυναικείας Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου, στο Δήμο Σκοπέλου, του Νομού Μαγνησίας, της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος. 2006/100 2006
Μετονομασία της θέσης κάτω από το Κέντρο Εκπαίδευσης Γεωργικής Επιμόρφωσης, του Δήμου Αργαλαστής, σε θέση «Ιωάννη Μυλωνά και Ιωάννη Καρασάβα». 2006/180 2006
Καθιέρωση της 7ης Μαΐου ως δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας για το Δήμο Μηλεών Νομού Μαγνησίας. 2007/209 2007
Μετονομασία του Οικισμού «Μηλέαι» του Δήμου Μηλεών του Νομού Μαγνησίας. 2008/135 2008
Μετονομασία του Οικισμού «Πινακάται» του Δήμου Μηλεών του Νομού Μαγνησίας. 2008/137 2008
Ίδρυση της Ανδρώας Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου, στον οικισμό Ανακασιάς, του Δήμου Ιωλκού, του Νομού Μαγνησίας, της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού. 2008/164 2008
Χαρακτηρισμός μαρτυρικών χωριών. 2009/111 2009
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίων Δώδεκα Αποστόλων, στην περιοχή Παλαιοκκλήσι, του Δημοτικού Διαμερίσματος Αγριάς, του Δήμου Αγριάς, του Νομού Μαγνησίας, της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού. 2009/174 2009
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου, στην περιοχή «Τσιφλίκι», του Δημοτικού Διαμερίσματος Βελεστίνου, του Δήμου Φερών, του Νομού Μαγνησίας, της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού. 2009/175 2009
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίας Αικατερίνης, στο Δήμο Βόλου, του Νομού Μαγνησίας, της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού. 2009/176 2009
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 100/2003 «Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και λοιπές μετακινήσεις αστυνομικού προσωπικού» (Α΄ 94). 2011/85 2011
Μετονομασία Τοπικής Κοινότητας Καλαμακίου του Δήμου Νοτίου Πηλίου Νομού Μαγνησίας σε Τοπική Κοινότητα Πρόπαν. 2014/2 2014