ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις. 1993/2160 1993
Ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, έλεγχος καζίνων και άλλες διατάξεις. 1994/2206 1994
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων πολεοδομικών εφαρμογών στο Δήμο Λουτρακίου - Περαχώρας (Ν. Κορινθίας). 1992/101 1992