ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Prefecture


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Συμπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1994/2240 1994
Φορολογικές διαρρυθμίσεις και άλλες διατάξεις 1998/2579 1998
Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας. 1999/2732 1999
Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών, αδειοδότησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ρύθμιση θεμάτων της Α.Ε. «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις. 2001/2941 2001
Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις. 2003/3175 2003
Τροποποίηση του Ν. 2323/1995 «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις» και άλλες διατάξεις. 2003/3190 2003
Οργάνωση του συστήματος επίσημης μετάφρασης, σύσταση Μεταφραστικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εξωτερικών, ορκωτοί μεταφραστές και άλλες διατάξεις. 2008/3712 2008
Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Υπηρεσιών και Προμη­θειών στους τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/81/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 2011/3978 2011
Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2014. 2016/4436 2016
Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2015. 2017/4502 2017
Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις. 2018/4519 2018
Κατάργηση, Υποβιβασµός, Συγχώνευση και Διαΐρεση Δηµοτικών Σχολείων. 1991/238 1991
Συνένωση των κοινοτήτων Αγοράς, Κυρίων και Πηγαδίων της επαρχίας και του Νομού Δράμας σε δήμο Μ. Αλεξάνδρου. 1994/219 1994
Σύσταση Τελωνείων στους Νομούς Δράμας, Ξάνθης και Ροδόπης. 1998/171 1998
Χαρακτηρισμός μαρτυρικών πόλεων και μαρτυρικών χωριών. 1998/399 1998
Σύσταση Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 2002/71 2002
Καθιέρωση συστήματος μεταθέσεων των υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας με αντικειμενικά κριτήρια. 2003/226 2003
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης, στο συνοικισμό Πανόραμα, του Δημοτικού Διαμερίσματος Δράμας, του Δήμου Δράμας, του Νομού Δράμας, της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας. 2008/152 2008
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίου Χρυσοστόμου, Μητροπολίτου Δράμας - Σμύρνης, στο Δημοτικό Διαμέρισμα Δράμας, του Δήμου Δράμας, του Νομού Δράμας, της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας. 2009/145 2009
Ίδρυση Ενορίας Ιερού Ναού Αγίου Φανουρίου, της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας, στο χωριό Σταυρός, της Δημοτικής Κοινότητας Πετρούσσης, της Δημοτικής Ενότητας Προσοτσάνης, του Δήμου Προσοτσάνης, του Νομού Δράμας. 2016/20 2016
Ίδρυση Ενορίας Ιερού Ναού Γεννήσεως της Θεοτόκου, της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας, στο χωριό Κάτω Θόλος, της Τοπικής Κοινότητας Θολού, της Δημοτικής Ενότητας Παρανεστίου, του Δήμου Παρανεστίου, του Νομού Δράμας. 2016/21 2016
Ίδρυση Ενορίας Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου πόλεως Δράμας, της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας, της Δημοτικής Κοινότητας Δράμας, της Δημοτικής Ενότητας Δράμας, του Δήμου Δράμας, του Νομού Δράμας. 2018/26 2018
Ίδρυση Ενορίας Ιερού Ναού Αγίας Ειρήνης πόλεως Δράμας, της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας, της Δημοτικής Κοινότητας Δράμας, της Δημοτικής Ενότητας Δράμας, του Δήμου Δράμας, του Νομού Δράμας. 2018/92 2018