ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Prefecture


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
΄Εγκριση παραχώρησης, κατά κυριότητα και χωρίς αντάλλαγμα, στο Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.), δημόσιας δασικής έκτασης 74.586,6 τ.μ. στη θέση «Ράχη Φάβη», περιοχής Δ.Δ. Αγ. Ιωάννη του Δήμου Σαρωνικού Ν. Κορινθίας, για την ανέ[...]" 2007/13_17-8-2007 2007
Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 1997/2539 1997
Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας. 1999/2732 1999
Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις. 2003/3208 2003
Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου. 2005/3428 2005
Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2014. 2016/4436 2016
Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2015. 2017/4502 2017
Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις. 2018/4519 2018
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων πολεοδομικών εφαρμογών στο Δήμο Λουτρακίου - Περαχώρας (Ν. Κορινθίας). 1992/101 1992
Μεταφορά και μετονομασία Κρατικών Παιδικών και Κρατικών Βρεφονηπιακών Σταθμών». 1993/216 1993
Τροποποίηση του Π.Δ. 349/92 (ΦΕΚ 171 τ.Α) του Π.Δ. 64/93 (ΦΕΚ 28 τ.Α) και σύσταση οργανικών θέσεων των κλάδων Εκπαιδευτικών Αγγλικής γλώσσας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικών Μουσικής Πρ[...]" 1993/323 1993
Συγχώνευση Λιμενικών Ταμείων σε επίπεδο Νομού. 1993/390 1993
Μεταφορά της έδρας της Α.Ε. Διώρυγας της Κορίνθου. 1993/86 1993
Αναγνώριση σε Δήμο της Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων του Νομού Κορινθίας. 1994/232 1994
Ένωση των Κοινοτήτων Βέλου και Νεράντζης της Επαρχίας και του Νομού Κορινθίας σε Δήμο. 1994/253 1994
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/167 1995
Σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης - αποχέτευσης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ του Νομού ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ». 1995/348 1995
Σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης - αποχέτευσης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΑΤΟΥ του Νομού Κορινθίας. 1996/136 1996
Ένωση των Κοινοτήτων Κουτσίου και Νεμέας της Επαρχίας Κορινθίας και του Νομού Κορινθίας. 1996/378 1996
(1) Συνένωση Κοινοτήτων Δερβενίου, Εβροστίνης- Ροζενών, Λυγιάς, Σαρανταπήχου, Στομίου και Χελυδορέου της Επαρχίας και του Νομού Κορινθίας. 1996/395 1996
Μεταφορά Γ Κρατικού Παιδικού Σταθμού Γλυφάδας Αττικής στην Κοινότητα Δερβενίου Κορινθίας και σύσταση θέσεων στον Β Κρατικό Παιδικό Σταθμό Κατερίνης Ν. Πιερίας. 1997/18 1997
Καθιέρωση διανομαρχιακών υπεραστικών επιβατικών γραμμών μεταξύ πόλεων με λεωφορεία των ΚΤΕΛ. 1998/34 1998
Επιστροφή στο Υπουργείο Γεωργίας δημόσιας έκτασης επί του όρους Ζήρεια. 1998/69 1998
Μεταφορά Κρατικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών. 1999/224 1999
Σύσταση Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. 2002/64 2002
Καθιέρωση συστήματος μεταθέσεων των υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας με αντικειμενικά κριτήρια. 2003/226 2003
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών του Δήμου Κορινθίων Νομού Κορινθίας και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αυτού. 2004/147 2004
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών του Δήμου Σολυγείας Νομού Κορινθίας και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των Δήμων Ζαρού Νομού Ηρακλείου, Καστοριάς Νομού Καστοριάς, Σπαρτιατών και Φαρίδος Νομού Λακωνίας καθώς και του Δήμου Παλαιού Φαλήρου[...]" 2010/92 2010
Μετονομασία της «Τοπικής Κοινότητας Σικυώνος» του Δήμου Σικυωνίων σε «Τοπική Κοινότητα Αρχαίας Σικυώνας-Βασιλικού». 2014/13 2014