ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΟΥ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΟΥ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Community


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Συμπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1994/2240 1994
Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 1997/2539 1997
Σύσταση ειδικού άμισθου Υποθηκοφυλακείου Καρπάθου. 1993/265 1993
Σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης με την επωνυμία «ΔΙΑΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ - ΧΑΝΙΩΝ». 1993/355 1993
Αντικατάσταση διατάξεων του Π.Δ. 551/88 «Οργανισμός Νομαρχιών (ΟργάνωσηΟικονομικών Υπηρεσιών)» (ΦΕΚ 259/Α). 1993/39 1993
Ένωση των Κοινοτήτων Γαζίου και Καλεσίων της Επαρχίας Μαλεβιζίου του Νομού Ηρακλείου σε Δήμο Γαζίου. 1994/269 1994
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Εισόδια της Θεοτόκου στον οικισμό Πιθαρίου Κυδωνίας της Κοινότητας Αρωνίου, της Ιεράς Μητροπόλεως Κυδωνίας και Αποκορώνου. 1994/348 1994
(1 ) Καθορισμός δημοσίας εορτής στην κοινότητα Ακοβου του Νομού Αρκαδίας. 1994/366 1994
Εδαφική περιφέρεια, έδρα και ονομασία των συνδέσμων «συμβουλίων περιοχής» του Ν. Καστοριάς, του άρθρου 48 Ν. 2218/94 (Α 90). 1995/147 1995
Εδαφική περιφέρεια, έδρα και ονομασία των συνδέσμων «συμβουλίων περιοχής» του νομού Κέρκυρας, άρθρου 48 του Ν. 2218/1994 (90 Α). 1995/166 1995
Εδαφική περιφέρεια, έδρα και ονομασία των συνδέσμων «συμβουλίων περιοχής» του Νομού Λακωνίας, άρθρου 48 του Ν. 2218/94 (90 Α). 1995/177 1995
Τροποποίηση του Β.Δ. 183/1972 «περί αναγνωρίσεως ονομασιών προελεύσεως οίνων» (Α 40)». 1995/20 1995
Αντικατάσταση του άρθρου 1 του Β.Δ. 539/1971 «περί αναγνωρίσεως ονομασιών προελεύσεως οίνων» (Α 159)». 1995/21 1995
Εδαφική περιφέρεια, έδρα και ονομασία των συνδέσμων «συμβουλίων περιοχής» του Ν. Χανίων, άρθρου 48 του Ν. 2218/94(90 Α). 1995/305 1995
(1 ) Εδαφική περιφέρεια, έδρα και ονομασία των συνδέσμων «συμβουλίων περιοχής» του νομού Αρκαδίας, άρθρου 48 του Ν. 2218/1994 (90 Α). 1995/442 1995
Ορισμός μεταβατικής έδρας του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Πύργου στην έδρα του Ειρηνοδικείου Λαμπείας. 1997/291 1997
Τροποποίηση του Β.Δ. 502/1971 «περί αναγνωρίσεως ονομασιών προελεύσεως οίνων» (Α 150). 1997/375 1997
Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Κεντρικής και Περιφερειακών Υπηρεσιών Συνοριακής Φύλαξης του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. 1998/310 1998
Μεταφορά έδρας και μετονομασία αστυνομικών Υπηρεσιών, κατά τροποποίηση διατάξεων π. δ/των 1/2001 (Α΄- 1), 208/2001 (Α΄- 164) και 310/1998 (Α΄- 125). 2007/134 2007
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών τον Δήμου Βλαχερνών Νομού Άρτας και της Κοινότητας Γράμου Νομού Καστοριάς. 2008/148 2008
Αναγνώριση οίνων Ονομασίας Προελεύσεως«ΧΑΝΔΑΚΑΣ - CΑΝDΙΑ». 2011/131 2011
Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 2014/104 2014
Οργανισμός Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού. 2017/66 2017