ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality


Αναφέρεται Από