ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Prefecture


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 1997/2539 1997
Οργάνωση του συστήματος επίσημης μετάφρασης, σύσταση Μεταφραστικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εξωτερικών, ορκωτοί μεταφραστές και άλλες διατάξεις. 2008/3712 2008
Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2014. 2016/4436 2016
Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2015. 2017/4502 2017
Μεταφορά και μετατροπή Κρατικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Σύσταση θέσεως σε Κρατικό Παιδικό Σταθμό και άλλες διατάξεις. 1992/182 1992
Υγειονομικοί όροι που πρέπει να πληρούνται από το σπέρμα χοίρων που αποστέλλεται στην Ελλάδα από άλλα Κράτη Μελη (Κ.Μ.) των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Κ.) ή εισάγεται ο αυτή από τρίτες χώρες, καθώς και το σπέρμα που αποστέλλεται από την Ελλάδα προς τα [...]" 1992/218 1992
Σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Νομού Λασιθίου». 1993/176 1993
Μεταφορά και μετονομασία Κρατικών Παιδικών και Κρατικών Βρεφονηπιακών Σταθμών». 1993/216 1993
Τροποποίηση του Π.Δ. 349/92 (ΦΕΚ 171 τ.Α) του Π.Δ. 64/93 (ΦΕΚ 28 τ.Α) και σύσταση οργανικών θέσεων των κλάδων Εκπαιδευτικών Αγγλικής γλώσσας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικών Μουσικής Πρ[...]" 1993/323 1993
Συγχώνευση Λιμενικών Ταμείων σε επίπεδο Νομού. 1993/390 1993
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ενοριακού Ναού «Τιμίου Σταυρού» στον οικισμό Σταυρού του Δήμου Αγίου Νικολάου, επαρχίας Μεραμβέλλου, Νομού Λασιθίου της Ιεράς Μητροπόλεως Πέτρας. 1994/213 1994
Σύσταση και κατάργηση οργανικών θέσεων των κλάδων Εκπ/ κών Αγγλικής Γλώσσας, Φυσικής Αγωγής και Μουσικής Πρωτ/θμιας Εκπ/σης και κατανομή των θέσεων αυτών σε Δημοτικά Σχολεία. 1995/313 1995
(1) Συνένωση Κοινοτήτων Δερβενίου, Εβροστίνης- Ροζενών, Λυγιάς, Σαρανταπήχου, Στομίου και Χελυδορέου της Επαρχίας και του Νομού Κορινθίας. 1996/395 1996
Καθορισμός των περιφερειών αρμοδιότητας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου και του Λιμεναρχείου Αγ. Νικολάου. 1996/78 1996
Τροποποίηση του Β.Δ. 502/1971 «περί αναγνωρίσεως ονομασιών προελεύσεως οίνων» (Α 150). 1997/375 1997
Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 125/1991 «Περί συστάσεως Οργανισμού Αναπτύξεως Ανατολικής Κρήτης» (ΦΕΚ Α 51). 1998/304 1998
Χαρακτηρισμός μαρτυρικών πόλεων και μαρτυρικών χωριών. 1998/399 1998
Ίδρυση Παραρτημάτων, Σχολής και Τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), μετονομασία Τ.Ε.Ι. και Τμήματος, ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας τους και σύσταση θέσεων προσωπικού. 1999/200 1999
Κατάργηση Λιμενικού Σταθμού Ιεράπετρας, ίδρυση Υπολιμεναρχείου Ιεράπετρας και καθορισμός ορίων τοπικής αρμοδιότητας αυτού και του Λιμεναρχείου Άγιου Νικολάου. 2001/350 2001
Επανακαθορισμός ορίων τοπικής αρμοδιότητας ορισμένων Λιμενικών Αρχών. 2002/350 2002
Σύσταση Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης στην Περιφέρεια Κρήτης. 2002/63 2002
Καθιέρωση συστήματος μεταθέσεων των υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας με αντικειμενικά κριτήρια. 2003/226 2003
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονος της Ιεράς Μητροπόλεως Ιεραπύτνης και Σητείας στους οικισμούς Μαύρος Κόλυμπος και Αχλιά του Δήμου Μακρύ Γιαλού Σητείας Νομού Λασιθίου. 2003/305 2003
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου της Ιεράς Μητροπόλεως Ιεραπύτνης και Σητείας στον οικισμό Γούδουρα του Δήμου Λεύκης Σητείας Νομού Λασιθίου. 2003/306 2003
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών του Δήμου Οροπεδίου Νομού Λασιθίου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αυτού. 2005/22 2005
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών του Δήμου Μακρύ Γιαλού Νομού Λασιθίου. 2005/95 2005
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, του Δήμου Αγίου Νικολάου, της Επαρχίας Μεραμβέλλου, του Νομού Λασιθίου, της Ιεράς Μητροπόλεως Πέτρας και Χερρονήσου. 2006/44 2006
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών Δήμων και Δημοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου 2008/187 2008
Οργανισμός του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Λασιθίου (Θ.Χ.Π. Λασιθίου) 2009/153 2009
Καθιέρωση της πρώτης, μετά την 10η Μαΐου, Κυριακής ως δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας για το Δήμο Αγίου Νικολάου Νομού Λασιθίου. 2010/40 2010
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Προφήτου Ηλιού, της Ιεράς Μητροπόλεως Πέτρας και Χερρονήσου, στην περιοχή «Αμμουδάρα-Βαθύ», του Δημοτικού Διαμερίσματος Κριτσάς, του Δήμου Αγίου Νικολάου, του Νομού Λασιθίου. 2010/78 2010
Καθιέρωση της 6ης Αυγούστου, ως δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας για το Δήμο Αγίου Νικολάου Νομού Λασιθίου. 2013/137 2013