ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Local_Community


Αναφέρεται Από