ΝΟΜΟΣ Γ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΝΟΜΟΣ Γ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Prefecture


Αναφέρεται Από