ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ - ΙΚΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΙ ΙΚΑΡΙΑΣ - ΦΟΥΡΝΩΝ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ - ΙΚΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΙ ΙΚΑΡΙΑΣ - ΦΟΥΡΝΩΝ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality


Αναφέρεται Από