ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Prefecture


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Παραχώρηση δωρεάν και κατά κυριότητα, των κοινοχρήστων τεμαχίων 539α, εκτάσεως 3.039 τ.μ. του αγροκτήματος Σκύδρας και του 148α εκτάσεως 101.250 τ.μ., του αγροκτήματος Άνω Λιποχωρίου στο Δήμο Σκύδρας Ν. Πέλλας, για την εγκατάσταση δεξαμενών τελικού β[...]" 1993/91_24-6-1993 1993
Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας. 1999/2732 1999
Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις. 2003/3147 2003
Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις. 2003/3175 2003
Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις. 2014/4301 2014
Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2014. 2016/4436 2016
Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2015. 2017/4502 2017
Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις. 2018/4519 2018
Κατάργηση, Υποβιβασµός, Συγχώνευση και Διαΐρεση Δηµοτικών Σχολείων. 1991/238 1991
Σύσταση και κατάργηση οργανικών θέσεων των κλάδων Εκπ/ κών Αγγλικής Γλώσσας, Φυσικής Αγωγής και Μουσικής Πρωτ/θμιας Εκπ/σης και κατανομή των θέσεων αυτών σε Δημοτικά Σχολεία. 1995/313 1995
Σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης - αποχέτευσης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ του Νομού Πέλλας. 1996/335 1996
Ανακήρυξη της Πηγής Λουτροχωρίου της Κοινότητας Πετραίας Νομού Πέλλας ως Ιαματικής και την κατάταξή της στην κατηγορία των Ιαματικών πηγών Τοπικής Σημασίας. 1998/318 1998
Σύσταση Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 2002/72 2002
Οργανισμός του Επιμελητηρίου Πέλλας. 2003/134 2003
Καθιέρωση συστήματος μεταθέσεων των υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας με αντικειμενικά κριτήρια. 2003/226 2003
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου: α) «Ενιαίος Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Σκύδρας» του Δήμου Σκύδρας Νομού Πέλλας, β) «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Ριζού» του ίδιου Δήμου και γ) «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί[...]" 2007/17 2007
Χαρακτηρισμός μαρτυρικών χωριών. 2009/111 2009
Ίδρυση Ενορίας Ιερού Ναού Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, της Ιεράς Μητροπόλεως Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας, στον οικισμό «Ελευθεροχωρίου», του Δήμου Γιαννιτσών, του Νομού Πέλλας. 2010/117 2010
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών του Ενιαίου Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Γιαννιτσών, του Δήμου Γιαννιτσών Νομού Πέλλας. 2010/49 2010
Άσκηση προληπτικού έλεγχου επί των δαπανών του Δήμου Μπιζανίου Νομού Ιωαννίνων, της Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας Νομού Αττικής, καθώς και Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Μεγάλου Αλεξάνδρου Νομού Πέλλας. 2010/58 2010