ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Prefecture


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Πράξη 1 της 22.1.2004 Έγκριση παραχώρησης, κατά κυριότητα και χωρίς αντάλλαγμα, στο Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.), δημόσιας δασικής έκτασης 254.553,42 τ.μ. στη θέση «Αλογάκι», περιοχής του Δήμου Βαγίων Ν. Βοιωτίας, για την α[...]" 2004/1_27.01.2004 2004
Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις. 2003/3175 2003
Κύρωση του Απολογισμού του Κράτουςοικονομικού έτους 2005. 2007/3611 2007
Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2014. 2016/4436 2016
Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2015. 2017/4502 2017
Κατάργηση, Υποβιβασµός, Συγχώνευση και Διαΐρεση Δηµοτικών Σχολείων. 1991/238 1991
Περί συστάσεως ειδικού άμισθου Υποθηκοφυλακείου Ελάτειας. 1992/1 1992
Τροποποίηση της συστατικής πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Λεβαδέων. 1993/263 1993
Αναγνώριση της κοινότητας Βαγίων της Επαρχίας Θηβών του νομού Βοιωτίας σε δήμο. 1994/218 1994
Αναγνώριση της κοινότητας Χαιρωνείας της Επαρχίας Λεβαδείας του Νομού Βοιωτίας σε Δήμο. 1994/220 1994
Αναγνώριση της κοινότητας Θεσπιών της Επαρχίας Θηβών του νομού Βοιωτίας σε δήμο. 1994/222 1994
Αναγνώριση σε Δήμο των Κοινοτήτων Οινοφύτων και Σχηματαρίου του Νομού Βοιωτίας. 1994/228 1994
Εδαφική περιφέρεια, έδρα και ονομασία των συνδέσμων «συμβουλίων περιοχής» του Νομού Βοιωτίας άρθρου 48 του Ν. 2218/94 (90Α·). 1995/170 1995
Χαρακτηρισμός μαρτυρικών πόλεων και μαρτυρικών χωριών. 1998/399 1998
Σύσταση Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 2002/61 2002
Καθιέρωση συστήματος μεταθέσεων των υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας με αντικειμενικά κριτήρια. 2003/226 2003
Ίδρυση Καταστήματος Κράτησης στο Δήμο Θηβαίων του Νομού Βοιωτίας. 2008/13 2008
Μετονομασία του Τοπικού Διαμερίσματος Προδρόμου του Δήμου Θίσβης, Νομού Βοιωτίας. 2008/18 2008
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών του Δήμου Μακεδνών Ν. Καστοριάς, της Κοινότητας Αμαξάδων Ν. Ροδόπης και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των Δήμων Τυμπακίου Ν. Ηρακλείου, Λαππαίων Ν. Ρεθύμνης και Οινοφύτων Ν. Βοιωτίας 2008/189 2008
α) Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών των Δήμων Αράχωβας Νομού Βοιωτίας, Σμύνους Νομού Λακωνίας, Νότιας Ρόδου Νομού Δωδεκανήσου και Αγιάσου Νομού Λέσβου, της Κοινότητας Πέρδικας Νομού Θεσπρωτίας, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των Δήμων Να[...]" 2009/88 2009
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών του Δήμου Κορώνειας Νομού Βοιωτίας και του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Ναυπλίου. 2010/45 2010
«Χαρακτηρισμός μαρτυρικών πόλεων και μαρτυρικών χωριών». 2017/49 2017
Μετονομασία της Γυναικείας Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Οσίας Πελαγίας Ακραιφνίου, της Ιεράς Μητροπόλεως Θηβών και Λεβαδείας, που βρίσκεται στο όρος Πτώον, στη θέση «Αραπάς», της Τοπικής Κοινότητας Κοκκίνου, της Δημοτικής Ενότητας Ακραιφνίας, του Δήμου Ορ[...]" 2017/65 2017