ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Prefecture


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 1997/2539 1997
Οργάνωση του συστήματος επίσημης μετάφρασης, σύσταση Μεταφραστικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εξωτερικών, ορκωτοί μεταφραστές και άλλες διατάξεις. 2008/3712 2008
Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2014. 2016/4436 2016
Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2015. 2017/4502 2017
Συγχώνευση Λιμενικών Ταμείων σε επίπεδο Νομού. 1993/390 1993
Ένωση της Κοινότητας Νυμφών με το Δήμο Θιναλίου της Επαρχίας και του Νομού Κέρκυρας σε Δήμο Θιναλίου. 1994/245 1994
Συνένωση των κοινοτήτων Τιμαρίου, Κασσιόπης, Νησακιου και Σινιών της Επαρχίας και του Νομού Κέρκυρας. 1994/73 1994
Εδαφική περιφέρεια, έδρα και ονομασία των συνδέσμων «συμβουλίων περιοχής» του νομού Κέρκυρας, άρθρου 48 του Ν. 2218/1994 (90 Α). 1995/166 1995
Σύσταση και κατάργηση οργανικών θέσεων των κλάδων Εκπ/ κών Αγγλικής Γλώσσας, Φυσικής Αγωγής και Μουσικής Πρωτ/θμιας Εκπ/σης και κατανομή των θέσεων αυτών σε Δημοτικά Σχολεία. 1995/313 1995
Καθιέρωση οικονομικών κινήτρων προς τους Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του Ν. 2240/1994. 1996/161 1996
Σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης - αποχέτευσης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ» στο Δήμο Λευκιμμαίων του Νομού Κερκύρας. 1998/30 1998
Σύσταση Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. 2002/62 2002
Καθιέρωση συστήματος μεταθέσεων των υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας με αντικειμενικά κριτήρια. 2003/226 2003
Ίδρυση Γυναικείου Ιερού Ησυχαστηρίου με την επωνυμία «Ιερόν Ησυχαστήριον Αγίας Παρασκευής Κοινοπιαστών» του Δήμου Αχιλλείων, Νομού Κερκύρας της Ιεράς Μητροπόλεως Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων. 2005/136 2005
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 455/1990 «Σύσταση και αναδιάρθρωση Κτηνιατρικών Υπηρεσιών Υπουρ­γείου Γεωργίας» (ΦΕΚ 174/Α΄). 2008/28 2008
Ορισμός μεταβατικής έδρας του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων στην έδρα του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κέρκυρας. 2010/44 2010
Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών. 2017/142 2017