ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Συμπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1994/2240 1994
Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας - Αττικής και άλλες διατάξεις. 2014/4277 2014
Οργάνωση Υπηρεσιών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) 1999/136 1999
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών του Δήμου Πετρούπολης Νομού Αττικής και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αυτού. 2004/145 2004