ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Prefecture


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας. 1999/2732 1999
Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις. 2003/3147 2003
Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις. 2004/3232 2004
Ρυθμίσεις για την προώθηση της απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και άλλες διατάξεις. 2005/3385 2005
Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2014. 2016/4436 2016
Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2015. 2017/4502 2017
Μεταφορά και μετατροπή Κρατικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Σύσταση θέσεως σε Κρατικό Παιδικό Σταθμό και άλλες διατάξεις. 1992/182 1992
Συγχώνευση Λιμενικών Ταμείων σε επίπεδο Νομού. 1993/390 1993
(1 ) Σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης - αποχέτευσης και διαχείρισης απορριμμάτων με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ του Νομού ΠΡΕΒΕΖΑΣ». 1994/151 1994
Εδαφική περιφέρεια, έδρα και ονομασία των συνδέσμων «συμβουλίων περιοχής» του Ν. Πρεβέζης, άρθρου 48 Ν. 2218/94 (Α 90). 1995/148 1995
Σύσταση και κατάργηση οργανικών θέσεων των κλάδων Εκπ/ κών Αγγλικής Γλώσσας, Φυσικής Αγωγής και Μουσικής Πρωτ/θμιας Εκπ/σης και κατανομή των θέσεων αυτών σε Δημοτικά Σχολεία. 1995/313 1995
Συνένωση των Κοινοτήτων Βαλανιδορράχης, Θεμέλου, Μεσοποτάμου και Αμμουδιάς της Επαρχίας Νικοπόλεως και Πάργας του Νομού Πρεβέζης. 1996/175 1996
Συνένωση των Κοινοτήτων Αηδονιάς, Βαλανιδούσσης, Δεσποτικού και Εκκλησιών της Επαρχίας Νικοπόλεως και Πάργας του Νομού Πρεβέζης. 1996/214 1996
Σύσταση Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης στην Περιφέρεια Ηπείρου. 2002/66 2002
Καθιέρωση συστήματος μεταθέσεων των υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας με αντικειμενικά κριτήρια. 2003/226 2003
Σύσταση Περιφερειακών Μονάδων στο Ταμείο Ασφαλίσεως Ξενοδοχοϋπαλλήλων (ΤΑΞΥ). 2005/131 2005
Οργανισμός του Επιμελητηρίου Πρέβεζας. 2005/51 2005
Σύσταση Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (ΔΟΥ) στους Δήμους Θεσπρωτικού και Φαναριού του Νομού Πρεβέζης - Τροποποίηση του π.δ. 551/1988 (ΦΕΚ Α΄ 259). 2006/63 2006
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών: α) του Δήμου Πάργας Νομού Πρέβεζας, β) του Δήμου Ασωπού Νομού Λακωνίας και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αυτού και γ) του Δήμου Μαραθόκαμπου Νομού Σάμου. 2008/149 2008
Ίδρυση Ενορίας Ιερού Ναού Αγίου Νεκταρίου Πρεβέζης, της Ιεράς Μητροπόλεως Νικοπόλεως και Πρεβέζης, στην περιοχή «Υδατόπυργος», της Δημοτικής Κοινότητας Πρεβέζης, της Δημοτικής Ενότητας Πρεβέζης, του Δήμου Πρέβεζας, του Νομού Πρέβεζας. 2013/11 2013
Ίδρυση Ενορίας Ιερού Ναού Αγίου Χριστόφορου, της Ιεράς Μητροπόλεως Νικοπόλεως και Πρεβέζης, στον οικισμό «Άνω Δρυμώνα και Δρυμώνα», της Τοπικής Κοινότητος Ανωγείου, του Δήμου Ζηρού, του Νομού Πρεβέζης. 2014/6 2014
Επανίδρυση της Γυναικείας Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Φανερωμένης, της Ιεράς Μητροπόλεως Νικοπόλεως και Πρεβέζης, η οποία βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Κερασώνας, της Δημοτικής Ενότητας Φιλιππιάδας του Δήμου Ζηρού του Νομού Πρεβέζης. 2016/63 2016