ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Prefecture


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/45_4-7-1997 1997
Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη σύναψη και διαχείριση δανείων του Ελληνικού Δημοσίου από το εσωτερικό και το εξωτερικό και άλλες διατάξεις. 1994/2187 1994
Αντικειμενικό σύστημα φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις. 1994/2214 1994
Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις. 1997/2508 1997
Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις. 1999/2725 1999
Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας. 1999/2732 1999
Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις. 2003/3105 2003
Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις. 2012/4061 2012
Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2014. 2016/4436 2016
Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2015. 2017/4502 2017
Κατάργηση, Υποβιβασµός, Συγχώνευση και Διαΐρεση Δηµοτικών Σχολείων. 1991/238 1991
Συγχώνευση Λιμενικών Ταμείων σε επίπεδο Νομού. 1993/390 1993
Εδαφική περιφέρεια έδρα και ονομασία των συνδέσμων «συμβουλίων περιοχής» του Ν. Ηλείας άρθρου 48 του Ν. 2218/94 (90Α). 1995/276 1995
Μετονομασία κοινότητας «Μιράκα» της Επαρχίας και του Νομού Ηλείας. 1997/166 1997
Μετονομασία της Κοινότητας Ήλιδος της Επαρχίας και του Νομού Ηλείας. 1997/204 1997
Μετονομασία της κοινότητας Κουμουθέκρας της Επαρχίας Ολυμπίας του Νομού Ηλείας. 1997/47 1997
Καθιέρωση διανομαρχιακών υπεραστικών επιβατικών γραμμών μεταξύ πόλεων με λεωφορεία των ΚΤΕΛ. 1998/34 1998
Οργάνωση και λειτουργία του Ολυμπιακού Βιντεολόττο, διαχείριση και διάθεση των εσόδων του. 1999/178 1999
Ίδρυση Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο Ν. Ηλείας. 1999/284 1999
Σύσταση Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. 2002/69 2002
Καθιέρωση συστήματος μεταθέσεων των υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας με αντικειμενικά κριτήρια. 2003/226 2003
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών του Δήμου Πύργου Νομού Ηλείας. 2003/284 2003
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών του Δήμου Τραγανού Νομού Ηλείας. 2005/93 2005
Ονομασία της τεχνητής λίμνης του Φράγματος Πηνειού, Νομού Ηλείας σε λίμνη «Κωνσταντίνου Καραμανλή». 2006/89 2006
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών των Δήμων Κάστρου - Κυλλήνης Νομού Ηλείας, Ανατολικής Μάνης και Νιάτων Νομού Λακωνίας, Απολλωνίων Νομού Λευκάδας, Εστιαιώτιδας Νομού Τρικάλων, Ζερβοχωρίων και Τορώνης Νομού Χαλκιδικής και Μαστιχοχωρίων Νομού[...]" 2008/195 2008