ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ίδρυση Γ΄ Λιμενικού Τμήματος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του. 2005/92 2005