ΝΟΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΝΟΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Prefecture


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού και λοιπές διατάξεις. 2006/3498 2006
Οργανισμός του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιώς. 1999/11 1999