ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 1997/2539 1997
Εδαφική περιφέρεια, έδρα και ονομασία των συνδέσμων «συμβουλίων περιοχής» του νομού Λευκάδος, άρθρου 48 του Ν. 2218/1994 (90 Α). 1995/168 1995