ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Prefecture


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις. 1992/2040 1992
Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2014. 2016/4436 2016
Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2015. 2017/4502 2017
Σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης με την επωνυμία «ΔΙΑΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ - ΧΑΝΙΩΝ». 1993/355 1993
Τροποποίηση του Π.Δ. 349/92 (ΦΕΚ 171 τ.Α) του Π.Δ. 64/93 (ΦΕΚ 28 τ. Α) του Π.Δ. 323/93 (ΦΕΚ 139 τ. Α) και σύσταση οργανικών θέσεων των Κλάδων Εκπ/κών Φυσικής Αγωγής Πρωτ/θμιας Εκπ/σης και Εκπ/κών Μουσικής Πρωτ/θμιας Εκπ/σης και κατανομή των θέσεων αυ[...]" 1994/262 1994
Τροποποίηση του Π.Δ. 463/15.9.1988 «Προσδιορισμός γεωγραφικών περιοχών (ενοτήτων) του Νομού Χανίων (211 Α). 1994/270 1994
Μεταφορά και μετονομασία Κρατικών Παιδικών Σταθμών. 1995/141 1995
Εδαφική περιφέρεια, έδρα και ονομασία των συνδέσμων «συμβουλίων περιοχής» του Ν. Χανίων, άρθρου 48 του Ν. 2218/94(90 Α). 1995/305 1995
Σύσταση και κατάργηση οργανικών θέσεων των κλάδων Εκπ/ κών Αγγλικής Γλώσσας, Φυσικής Αγωγής και Μουσικής Πρωτ/θμιας Εκπ/σης και κατανομή των θέσεων αυτών σε Δημοτικά Σχολεία. 1995/313 1995
Μεταφορά Κρατικών Παιδικών Σταθμών. 1996/182 1996
Συνένωση κοινοτήτων Δρακόνας, Κάμπων, Κοντοπούλων, Μαλάξας, Παππαδιανών και Πλατυβόλας της Επαρχίας Κυδωνίας του Νομού Χανίων. 1996/334 1996
Μετονομασία του συνοικισμού Καβρού της Κοινότητας Κουρνά του Νομού Χανίων. 1997/182 1997
Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 383/1979 «Περί συστάσεως Οργανισμού Αναπτύξεως Δυτικής Κρήτης» (ΦΕΚ Α 113). 1998/303 1998
Καθιέρωση διανομαρχιακών υπεραστικών επιβατικών γραμμών μεταξύ πόλεων με λεωφορεία των ΚΤΕΛ. 1998/34 1998
Οργανισμός του Επιμελητηρίου Χανίων. 1999/10 1999
Μεταβολή της περιφέρειας αρμοδιότητος εμμίσθων και αμίσθων προξενικών αρχών Ιταλίας. 2002/272 2002
Ίδρυση Ενορίας, του Ιερού Ναού των Αγίων Ενδόξων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου της Ιεράς Μητροπόλεως Κυδωνίας και Αποκορώνου, στην περιοχή Δικαστηρίων του Δήμου Χανίων του Νομού Χανίων. 2002/40 2002
Σύσταση Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης στην Περιφέρεια Κρήτης. 2002/63 2002
Καθιέρωση συστήματος μεταθέσεων των υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας με αντικειμενικά κριτήρια. 2003/226 2003
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών του Δήμου Αργυρούπολης Νομού Αττικής και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αυτού, καθώς και των Δήμων Νέας Ερυθραίας Νομού Αττικής και Καντάνου Νομού Χανίων. 2004/141 2004
Χαρακτηρισμός μαρτυρικών χωριών. 2004/40 2004
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος του ιαματικού της Ιεράς Μητροπόλεως Κυδωνίας και Αποκορώνου στην περιοχή Κόκκινου Μετοχίου του Δήμου Ελ. Βενιζέλου Νομού Χανίων. 2004/42 2004
Περί ορθής γραφής του ονόματος του Δήμου Ινναχωρίου, του νομού Χανίων σε «Δήμο Ιναχωρίου». 2006/55 2006
Καθιέρωση της πρώτης µετά την 17η Ιουνίου Κυριακής, ως δηµόσιας εορτής τοπικής σηµασίας για το Νοµό Χανίων, σε ανάµνηση της επανάστασης του 1770 στην Κρήτη. 2006/59 2006
΄Ιδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στον Οικισμό Καλαθά, του Δημοτικού Διαμερίσματος Κουνουπιδιανών, του Δήμου Ακρωτηρίου, του Νομού Χανίων, της Ιεράς Μητροπόλεως Κυδωνίας και Αποκορώνου. 2007/225 2007
Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Κρήτης. 2008/112 2008
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών των Δήμων Θρακομακεδόνων Νομού Αττικής, Τροπαίων Νομού Αρκαδίας, Κροκεών Νομού Λακωνίας και Μουσούρων Νομού Χανίων, καθώς και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των Δήμων Μουσούρων Νομού Χανίων και Ναυπλίου Ν[...]" 2008/188 2008
Μετονομασία του Τοπικού Διαμερίσματος Καλαμίου του Δήμου Σούδας, Νομού Χανίων. 2008/22 2008
Καθιέρωση της πρώτης μετά την 17η Ιουνίου Κυριακής, ως δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας για την Κρήτη, σε ανάμνηση της επανάστασης του 1770. 2008/34 2008
Καθιέρωση της 3ης Ιουνίου ως δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας για το Δήμο Καντάνου Νομού Χανίων. 2008/69 2008
Καθιέρωση της πρώτης, μετά την 9η Φεβρουαρίου, Κυριακής ως δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας για το Δήμο Ακρωτηρίου Νομού Χανίων. 2010/91 2010