ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΤΟΥΡΙ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΤΟΥΡΙ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Region


Αναφέρεται Από