ΔΗΜΟΣ ΜΟΙΡΩΝ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΜΟΙΡΩΝ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 1997/2539 1997
Ένωση Δήμου Μοιρών με την Κοινότητα Γαλιάς της Επαρχίας Καινούργιου του Νομού Ηρακλείου σε Δήμο Μοιρών. 1994/72 1994
Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν.Ηρακλείου στο Δήμο Μοιρών. 2001/180 2001
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών του Δήμου Μοιρών Νομού Ηρακλείου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αυτού. 2003/286 2003
Οργάνωση υπηρεσιών Ελληνικής Αγροφυλακής. 2007/138 2007
Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Κρήτης. 2008/112 2008