ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ - ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ - ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality


Αναφέρεται Από