ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Καθιέρωση της τελευταίας Κυριακής του Ιουλίου ως δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας για το Δήμο Κομποτίου Νομού Άρτας. 2008/70 2008