ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Prefecture


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Πράξη Διοικητή υπ’ αριθμ. 256/18.11.2005 Τερματισμός του έργου του Επιτρόπου στο πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ - ΛΗΜΝΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2005/1_21.11.2005 2005
Αποκατάσταση, προστασία και ανάδειξη του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος των νησιών που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Αιγαίου. 2003/3201 2003
Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2014. 2016/4436 2016
Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις. 2017/4488 2017
Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2015. 2017/4502 2017
Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις. 2018/4519 2018
Ίδρυση Εθνικού Γυμναστηρίου στη Νεάπολη Μυτιλήνης. 1992/285 1992
Συγχώνευση Λιμενικών Ταμείων σε επίπεδο Νομού. 1993/390 1993
Συνένωση των Κοινοτήτων Λαφιώνας, Πέτρας και Σκουτάρου της Επαρχίας Μηθύμνης του Νομού Λέσβου. 1994/192 1994
Τροποποίηση του Π.Δ. 350/8.7.1988 «Προσδιορισμός γεωγραφικών περιοχών (ενοτήτων) του Νομού Λέσβου (Α- 156). 1994/230 1994
Συνένωση των Κοινοτήτων Αρίσβης, Δαφιών, Καλλονής, Κεραμίου και Παρακοίλων της Επαρχίας Μηθύμνης του Νομού Λέσβου σε Δήμο. 1994/247 1994
Τροποποίηση του Π.Δ. 349/92 (ΦΕΚ 171 τ.Α) του Π.Δ. 64/93 (ΦΕΚ 28 τ. Α) του Π.Δ. 323/93 (ΦΕΚ 139 τ. Α) και σύσταση οργανικών θέσεων των Κλάδων Εκπ/κών Φυσικής Αγωγής Πρωτ/θμιας Εκπ/σης και Εκπ/κών Μουσικής Πρωτ/θμιας Εκπ/σης και κατανομή των θέσεων αυ[...]" 1994/262 1994
Τροποποίηση του Π.Δ. 350/19.7.1988 «Προσδιορισμός γεωγραφικών περιοχών (ενοτήτων) του Νομού Λέσβου (156 Α)». 1994/418 1994
Σύσταση και κατάργηση οργανικών θέσεων των κλάδων Εκπ/ κών Αγγλικής Γλώσσας, Φυσικής Αγωγής και Μουσικής Πρωτ/θμιας Εκπ/σης και κατανομή των θέσεων αυτών σε Δημοτικά Σχολεία. 1995/313 1995
Αλιεία οστράκων. 1998/86 1998
Σύσταση Δημοτικού Ιδρύματος με το όνομα ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ στο Δήμο Αγίας Παρασκευής του Νομού Λέσβου. 2001/354 2001
Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Μουσείου Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας του Τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 2002/379 2002
Σύσταση Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. 2002/70 2002
Καθιέρωση συστήματος μεταθέσεων των υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας με αντικειμενικά κριτήρια. 2003/226 2003
Ίδρυση Τμημάτων Δίωξης Λαθρομετανάστευσης,αύξηση οργανικών θέσεων Συνοριακών Φυλάκων. 2007/235 2007
α) Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών των Δήμων Αράχωβας Νομού Βοιωτίας, Σμύνους Νομού Λακωνίας, Νότιας Ρόδου Νομού Δωδεκανήσου και Αγιάσου Νομού Λέσβου, της Κοινότητας Πέρδικας Νομού Θεσπρωτίας, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των Δήμων Να[...]" 2009/88 2009
Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών. 2017/142 2017
Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 2018/13 2018