ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ ΥΔΡΟΥΣΑΣ - ΤΗΝ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ ΥΔΡΟΥΣΑΣ - ΤΗΝ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality


Αναφέρεται Από