ΔΗΜΟΣ ΜΟΛΑΩΝ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΜΟΛΑΩΝ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 1997/2539 1997
Ίδρυση Πυροσβεστικού Σταθμού Δ Τάξης στο Δήμο Μολάων του Νομού Λακωνίας. 1992/120 1992
Σύσταση ειδικού άμισθου Υποθηκοφυλακείου Καρπάθου. 1993/265 1993
Εδαφική περιφέρεια, έδρα και ονομασία των συνδέσμων «συμβουλίων περιοχής» του Νομού Λακωνίας, άρθρου 48 του Ν. 2218/94 (90 Α). 1995/177 1995
Μετονομασία της παραλίας «Βούρκος», του Δήμου Μολάων, σε παραλία «Βιανδίνη» 2006/256 2006