ΠΟΛΗ ΡΟΔΟΥ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΠΟΛΗ ΡΟΔΟΥ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/City


Αναφέρεται Από