ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/City


Αναφέρεται Από