ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Region


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Εκλογή βουλευτών. 2004/3231 2004
(8) Μεταφορά έδρας Συµβολαιογράφου από το Αήµο Αµαρουσίου στην Κοινότητα Μελισσίων. 1990/326 1990
(6) Σύσταση τµήµατος εκπαίδευσης στο Υπουργείο Αιγαΐου. 1991/401 1991
(1) Μετονομασία θέσης στο Νομό Αχαΐας. 1992/319 1992
Μεταφορά έδρας Συμβολαιογράφου. 1993/26 1993
Εδαφική Περιφέρεια, έδρα και ονομασία των συνδέσμων «συμβουλίων περιοχής» του Νομού Τρικάλων, άρθρου 48 του Ν. 2218/1994 (90 Α). 1995/142 1995
Αναβάθμιση Γραφείου Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ.) στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας σε Γραφείο Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων. 1997/337 1997
Οργάνωση Υπηρεσιών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) 1999/136 1999
Υποβάθμιση Γραφείου Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ.) στο Βελιγράδι σε Γραφείο Συμβούλου Ο.Ε.Υ. Αναβάθμιση Γραφείου Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ.) στη Ρώμη σε Γραφείο Γενικού Συμβούλου Ο.Ε.Υ. 1999/257 1999
Ίδρυση Τμημάτων Δίωξης Λαθρομετανάστευσης,αύξηση οργανικών θέσεων Συνοριακών Φυλάκων. 2007/235 2007
Συγχώνευση ανενεργών ή υπολειτουργούντων Ειρηνοδικείων της Χώρας. 2012/110 2012