ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας - Αττικής και άλλες διατάξεις. 2014/4277 2014
Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 2014/104 2014