ΔΗΜΟΣ ΤΣΟΤΙΛΙΟΥ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΤΣΟΤΙΛΙΟΥ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 1997/2539 1997
Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθμιση διοικητικών θεμάτων. 2005/3345 2005
Μετονομασία του Δήμου Τσοτιλίου, του Νομού Κοζάνης, σε Δήμο Τσοτυλίου. 2006/34 2006