ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΤΗΝΟΥ ΣΤΟΥΣ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΤΗΝΟΥ ΣΤΟΥΣ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Community


Αναφέρεται Από