ΔΗΜΟΣ ΑΡΑΧΘΟΥ - ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΑΡΑΧΘΟΥ - ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality


Αναφέρεται Από