ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ - ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ - ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΛΑΜΟΥ - ΚΑΣΤΟΥ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ - ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ - ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΛΑΜΟΥ - ΚΑΣΤΟΥ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality


Αναφέρεται Από