ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ - ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ ΣΤΟΥΣ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ - ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ ΣΤΟΥΣ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση του Π.Δ. 201/2001 (Α΄ 159) περί μεταφοράς αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Νομού Κορινθίας. 2004/15 2004