ΔΗΜΟΣ ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 1997/2539 1997
Εδαφική περιφέρεια, έδρα και ονομασία των συνδέσμων «συμβουλίων περιοχής» του Ν. Φωκίδας, του άρθρου 48 του Ν. 2218/94 (90 Α). 1995/173 1995
Μετονομασία του Δήμου Λιδορικίου, του νομού Φωκίδας σε Δήμο Λιδωρικίου. 2005/209 2005