ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Συμπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1994/2240 1994
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων τροποποιήσεων εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως και πολεοδομικών εφαρμογών στο Δήμο Κερατσινίου (Ν. Αττικής). 1995/24 1995
Οργάνωση Υπηρεσιών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) 1999/136 1999
Μετάταξη των Γ~ - ΣΤ~ - Ζ~ Λιμενικών Τμημάτων του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά σε Λιμεναρχεία, καθορισμός της τοπικής και καθ’ ύλην αρμοδιότητας αυτών και επανακαθορισμός των ορίων της τοπικής αρμοδιότητας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά. 2003/5 2003
Απόσπαση της περιφέρειας του Δήμου Κερατσινίου, από το Έμμισθο Υποθηκοφυλακείο Πειραιώς και υπαγωγής του στο Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Νίκαιας. 2009/61 2009
Κατάργηση του υπ’ αριθμ. 61/2009 Προεδρικού Διατάγματος με τίτλο «Απόσπαση της περιφέρειας του Δήμου Κερατσινίου από το Έμμισθο Υποθηκοφυλακείο Πειραιώς και υπαγωγής του στο Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Νίκαιας» 2012/135 2012