ΔΗΜΟΣ ΜΟΙΡΩΝ - Η

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΜΟΙΡΩΝ - Η
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ένωση Δήμου Μοιρών με την Κοινότητα Γαλιάς της Επαρχίας Καινούργιου του Νομού Ηρακλείου σε Δήμο Μοιρών. 1994/72 1994