ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΡΟΔΟΣ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΡΟΔΟΣ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Prefecture


Αναφέρεται Από