ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Σύσταση Ειδικού Αμίσθου Υποθηκοφυλακείου Γαλαξειδίου. 1996/230 1996
Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν.Φωκίδας στο Δήμο Γαλαξιδίου και σύσταση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Γαλαξιδίου. 2004/114 2004