ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality


Αναφέρεται Από