ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Μαρμαρίου στο Δήμο Μαρμαρίου. 2001/175 2001