ΝΗΣΟΣ ΡΟΔΟΥ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΝΗΣΟΣ ΡΟΔΟΥ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Island


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Έγκριση παραχώρησης κατά χρήση και χωρίς αντάλλαγμα, στο Δήμο Ροδίων, δημόσιας δασικής έκτασης 134,210 στρεμμάτων στην περιοχή «Παλιόμυλος» Δήμου Καλλιθέας της Νήσου Ρόδου, για δημιουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α). 2001/33_31-5-2001 2001
Τροποποίηση διατάξεων του β.δ. 502/1971 «περί αναγνωρίσεως ονομασιών προέλευσης οίνων» (Α 150) και του β.δ. 539/1971 «περί αναγνωρίσεως ονομασιών προέλευσης οίνων» (Α 159). 1998/257 1998
Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων ~Εργων (ΕΥΔΕ) για τη μελέτη και κατασκευή του έργου ύδρευσης της νήσου Ρόδου από το φράγμα Γαδουρά (ΕΥΔΕ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ). 1999/26 1999
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 26/1999 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για τη μελέτη και κατασκευή του έργου ύδρευσης της νήσου Ρόδου από το φράγμα Γαδουρά (ΕΥΔΕ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ)» (ΦΕΚ 22/Α~). 2004/149 2004
Τροποποίηση των π.δ/των: α) 394/1994 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή των μεγάλων Έργων Δυτικής Ελλάδας», όπως αυτό ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή του με το π.δ/γμα 2/2009 (Α΄ 1), β) 26/1999 «Σύσταση Ειδική[...]" 2009/92 2009